แทงบอลออนไลน์

แทงบอลออนไลน์

ผู้ติดยาไม่สามารถปรับปรุงอาการของโรค X ที่เปราะบางได้

ผู้ติดยาไม่สามารถปรับปรุงอาการของโรค X ที่เปราะบางได้

ยาทดลองสำหรับโรค X ที่เปราะบางทางพันธุกรรมไม่ได้ผลในการศึกษาสองครั้งในคน ซินโดรมซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ์ของโครโมโซม X อาจทำให้เกิดความบกพร่องทางสติปัญญา โรคสมาธิสั้น และความผิดปกติของสเปกตรัมออทิสติก ผู้สมัครยาที่เรียกว่า mavoglurant ได้แสดงให้เห็นสัญญาในหนูที่มีภาวะทางพันธุกรรมคล้ายกับ X ที่เปราะบาง ยาระงับการทำงานของโปรตีน mGluR5...

Continue reading...